Ελληνικά

Η Πανσιόν “Κουκή Ευαγγελία” δε χρησιμοποιεί cookies που η ίδια έχει δημιουργήσει για οποιοδήποτε εμπορικό και μη σκοπό.

Ωστόσο, τρίτες υπηρεσίες στις οποίες βασίζεται η λειτουργία της ιστοσελίδας (σύστημα διαχείρισης, μέτρηση επισκεψιμότητας, διάφορα πρόσθετα) ενδέχεται να παράγουν και να αποθηκεύουν στον υπολογιστή σας cookies με σκοπό τη βελτίωση της εμπειρίας της πλοήγησή σας.

Η Πανσιόν “Κουκή Ευαγγελία” δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των συγκεκριμένων cookies και δεν έχει καθόλου πρόσβαση σε αυτά.

Ανώνυμα στοιχεία που προκύπτουν από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα, όπως από την μέτρηση της επισκεψιμότητας, παραμένουν αποθηκευμένα στις αντίστοιχες υπηρεσίες. Η Πανσιόν “Κουκή Ευαγγελία” τα χρησιμοποιεί απολύτως εμπιστευτικά και δεν τα παρέχει σε τρίτους (εταιρεία ή άτομο). Τα στατιστικά στοιχεία (χώρα προέλευσης, συμπεριφορά πλοήγησης) μπορεί να μελετηθούν με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση του περιεχόμενου της ιστοσελίδας.

Τα προσωπικά στοιχεία που οι ίδιοι παρέχετε μέσω των φορμών επικοινωνίας χρησιμοποιούνται μόνο για την περαιτέρω επικοινωνία μαζί σας και για την επιβεβαίωση της κράτησή σας  και δεν παρέχονται επ’ ουδενί σε τρίτους.

Η Πανσιόν “Κουκή Ευαγγελία” δεν είναι υπεύθυνη  για το περιεχόμενο συνδέσμων που οδηγούν είτε ενσωματώνουν με τον αντίστοιχο κώδικα τρίτες ιστοσελίδες ή εφαρμογές (ενσωματωμένες ή μη) και για τυχόν βλάβες που μπορεί να προκύψουν από την επίσκεψη σε αυτούς είτε από το περιεχόμενό τους.

Με τη χρήση της ιστοσελίδας αποδέχεστε αυτόματα τα προαναφερθέντα.

Οι παραπάνω όροι δύναται να αλλάξουν χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση.
Τελευταία ανανέωση: 30 Μαρτίου 2016

English

Pension “Kouki Evangelia” does not uses and creates cookies for any commercial or personal purpose.

However, third party services which the website use (content management system, traffic measurement, various plugins) may create and store cookies in your computer in order to improve the browsing experience.

Pension “Kouki Evangelia” is not responsible for the content of these cookies and has no access to them.

Anonymous data obtained from browsing, such the traffic measurement, remain stored into third party services. Pension “Kouki Evangelia” uses these data confidential and does not provide them to any third party (company or person). Statistics (coutry of origin, browsing behaviour) may be studied in order to improve the website.

Given personal data sent through contact forms are used for contacting you and confirming your booking and they are not provided anyway to third parties.

Pension “Kouki Evangelia” accepts no responsibilty for the content of third party links or applications (framed or not) which may be harmful in any way.

By using this website you agree with any policy and you consent to our use of cookies as described above.

Policy may be changed without prior notice.
Last update: 30 March 2016